vIZSGÁLATI MÓDSZEREINK

 

SZAKÉRTŐI ELEMZÉS ÉRTÉKELÉS

v        Közel 100 azon épületfizikai, épületszerkezeti, illetve gépészeti szabványok száma, amely egy építés során szóba kerülhet. Ezen szabályozások értelmezése, alkalmazásának feltételei, megvalósulásának szintjei.

v        Az összegyűlt szakmai tapasztalat alkalmazása, pl. új, vagy sajátos megoldások esetén.

v        Egy kérdéskör komplex ( anyag – szerkezet - tér, vagy épületfizika- épületkémia- épületgépészet-épületszerkezet, stb. komponens környezetben történő) értékelése.

 

SZÁMÍTÓGÉPES NUMERIKUS SZIMULÁCIÓK

v        Számos esetben adódnak olyan helyzetek, amikor az elkészítendő szerkezetet, vagy teret csak úgy tudnánk egy bizonyos jellemző vonatkozásában minősíteni, ha már megvalósulna, vagy laboratóriumi kísérletet folytatnánk le. A rendelkezésre álló rövid idő, vagy a kísérletek anyagi vonzata miatt egyik lehetőséggel sem élhetünk. Ilyen esetekben célszerűnek mutatkozik a folyamatokat, illetve az előálló „építési helyzetet” egy számítógépes numerikus modellel értékelni.

v        Építési folyamatok során, gyakran előfordulnak olyan helyzetek, amelyek megoldására több alternatív változat is előállítható. Ilyen esetekben az egyes megoldások rangsorolására célszerűen alkalmazhatók a számítógépes numerikus szimulációs módszerek.

 

LABORATÓRIUMI MÉRÉSEK (mérőeszközök)

    Épületek kivitelezése során laboratóriumi méréseket általában három cél határozhat meg:

1.     A vizsgált jellemző adott, a laboratóriumi mérés célja, az ellenőrzés megvalósítása.

2.     Az adott kivitelezési helyzetben alkalmazott megoldás, vagy az anyagok jellemzői ismeretlenek, ezek meghatározása a vizsgálati cél.

3.     Meglévő, felújítandó épület esetén a diagnosztizálás érdekében végzett vizsgálatok.


 

HELYSZÍNI MÉRÉSEK (helyszini)

 

A helyszíni mérések célja általában két fő csoportra osztható:

1.     A tervezett és a kivitelezett szerkezet meghatározott teljesítményjellemzőjének összehasonlítása.

2.     A beruházó által meghatározott teljesítményjellemzők helyszíni meghatározása.

 

A helyszíni mérések tárgya általában három fő csoportra osztható:

1.     Anyagjellemzők helyszíni vizsgálata

2.     Szerkezet, illetve gépészeti rendszer jellemzők helyszíni vizsgálata.

3.     Egy adott funkciójú tér valamennyi meghatározó jellemzőjének vizsgálata. (pl. hőmérséklet, páratartalom, hőérzeti jellemzők, gépészeti üzemmenet jellemzők, szoláris hőterhelés, belső nedvességfejlődés stb.)

 

TERMOVÍZIÓS VIZSGÁLATOK

A rendelkezésre álló termovíziós rendszerünkkel hőfényképek készítését végezzük, már több éven keresztül.

Ezzel kapcsolatosan az alábbiakat emelnénk ki:

 A hőfényképek színes megjelenítésén (általában ezt több cég is elő tudja állítani) túlmenően, részletes hőtechnikai elemzések tudunk a hőfényképekhez kapcsolni. Esetenként az előzőzőekben már említett számítógépes numerikus szimulációk együttes használatával, nem csak minőségi, hanem mennyiségi adatokat is tudunk kapcsolni a termovíziós felvételekhez.

 

HELYSZÍNI MONITORINGOK

Előfordulhat, hogy valamely épületfizikai paraméterek, vagy egyéb rendszerjellemzők az épület átadása után is folyamatos megfigyelésre szorulnak. Az ilyen esetekben célszerű monitoring rendszert kiépíteni. Az általunk ajánlott monitoringok magas felhasználói barát szintre lettek kifejlesztve.

pl.: a vizsgálat tárgyát képező objektum fényképére rajzolt érzékelőkről vezérelhető adatbázis,
     az adatok küldése tetszőleges helyre telepített számítógépre

 

Főoldalra